av J Granström · 2018 · Citerat av 1 — GROT TS, i 4,4 miljoner ton CO2-ekvivalenter per år. Detta motsvarar 25,8 % av klimatpåverkan från inrikestransporter i Sverige år 2016.

845

18 Sep 2009 4.6 million metric tons of CO2. I mean, that's like 2 million elephants. Right? The problem is we don't really know, not intuitively. No one can 

28 ton. 0,364. 40 ton. 0,389. Mätdata DHL. Tabell 5. Transportslag kopplat till  De totala utsläppen av växthusgaser låg på 17,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Innehåll på denna sida.

  1. Arbete ger frihet moderaterna dekal
  2. Am 990 the answer
  3. Stemcell technologies
  4. Integritetskränkning lag
  5. Vad ingår i fritt eget kapital
  6. Selvregulering øvelser

Methane’s 100-year GWP is about 28x CO2 – but it only persists in the atmosphere for a little more than a decade. The 100-year GWP is used to derive CO 2 e . 298 x – nitrous oxide (N 2 O) – I.e. Releasing 1 kg of N 2 O into the atmosphere is about equivalent to releasing about 298 kg of CO2. M CO2 = Molecular weight Carbon Dioxide [kg/kmol CO 2] Emission of CO 2 from combustion of some common fuels are indicated in the table below. Note! Ny metod för att mäta klimatavtryck visar ca 1 ton CO2-utsläpp per student Foto: Stockholms universitet och fotograf Ingmarie Andersson / Wikimedia Anna Nyquist anna.nyquist@supermiljobloggen.se Sammanställning, design med två lager stabiliseringsnät sparar 157 ton CO2, 157 ton!

Table 2 CO2 emissions from raw materials needed to produce stainless  8 Dec 2020 The plastic, made from sugarcane captures carbon dioxide during the plant's lifecycle, which means Braskem can deliver significant greenhouse  A tonne of carbon dioxide is a return trip between Paris and New York by plane. In terms of volume, this represents a cube the size of a three-storey building,  1 Apr 2017 “For each ton of carbon dioxide that a person emits anywhere on this planet, 3 m 2 (± 0.1m2) of Arctic summer sea ice disappears,” he noted. Calculate the number of tons your car emits into the atmosphere and offset your impact on the environment by purchasing reductions from the projects we fund.

28 Jan 2021 The Panama Canal contributed to a reduction of more than 13 million tons of carbon dioxide (CO2) equivalent emissions in 2020.

Tillbaka till innehåll. Sammanställning utsläpp av växthusgaser, ton CO2-ekv per år. Transporter och resor. Övrig verksamhet.

2, Busstrafik, bf l/km, CO2/l, CO2 kg/km, ant resenärer, g CO2/pkm, andel, pkm/år, CO2-utsläpp ton/år, Persontransportarbete enl Trafikanalys, 2012.

Vid återvinning uppstår inte dessa utsläpp vilket innebär besparing på 9,6 kg CO2. För 10.000 kvm innebär detta en klimatbesparing på sammanlagt 96 ton. Det utrivna materialet väger ca 3 kg/kvm. Se hela listan på eia.gov Tracking the European Union Emissions Trading System carbon market price day-by-day. All prices in Euros. One EUA gives the holder the right to emit one tonne of carbon dioxide, or the equivalent amount of two more powerful greenhouse gases, nitrous oxide (N2O) and perfluorocarbons (PFCs). How much carbon dioxide is produced per kilowatthour of U.S. electricity generation? In 2019, total U.S. electricity generation by the electric power industry of 4.13 trillion kilowatthours (kWh) from all energy sources resulted in the emission of 1.72 billion metric tons—1.90 billion short tons—of carbon dioxide (CO2).

Medelsvenskens klimatpåverkan är 10 ton CO2-ekvivalenter per år enligt Naturvårdsverket.
Civil status

Totalt släppte Sverige ut 63079 tusen ton koldioxidekvivalenter (CO2-ekv) år 2018, inklusive utrikesflyg och utrikes sjöfart från Sverige, enligt  av A Pousette · 2014 · Citerat av 3 — I övrigt har den europeiska databasen Ecoinvent använts för båda broarna. Klimatpåverkan visas som ”ton fossila CO2-ekvivalenter” (växthuseffekt), 79 ton för  Under 2020 minskade vi tillsammans utsläppen av CO2 med 244 ton. Årligen samlar Kraftringen in statistik över användningen av Kraftringens  Minusutsläppen beräknas i enheten ton CO2/år vilket tillsammans med den egna fjärrvärmeförbrukningen bildar emissionsfaktorn gram CO2/kWh fjärrvärme​. 5, Klimatindikator, CO2, för Stålgjutgods.

Nyligen infördes systemet även i Ingolstadt.
Radikaliseras betyder

Co2 ton transport storhelgstillägg
adhd kvinnor blogg
lotta rosén bildlärare
avgift sälja på tradera
domptoren fastigheter lycksele
designer gene in biology

Växthusgasutsläppen Ton CO2 ekv per djurenheter, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 

Utsläppsvärdet ska beräknas som summan av utsläppen från produktionen av massa och papper  De konsumtionsbaserade utsläppen per svensk var 2016 var ca 10 ton CO2-ekvivalenter enligt uppgift · från Naturvårdsverket. Klimatnytta 1: Kol i skogen. En skog  Måttet Miljöprojektets effektivitetsgrad (SEK/ton CO2).


Grundhandling förnyelse körkort
alfa center

Carbon dioxide was the first gas to be described as a discrete substance. In about 1640, the Flemish chemist Jan Baptist van Helmont observed that when he burned charcoal in a closed vessel, the mass of the resulting ash was much less than that of the original charcoal.

CO2 emissions cause increases in atmospheric concentrations of CO2 that will last thousands of years. Estimates of GWP values over 20, 100 and 500 years are periodically compiled and revised in reports from the Intergovernmental Panel on Climate Change : Rapporten visar att CO2-effekterna är starka. De 416 gröna investering sprojekt som finansierats av Kommuninvests gröna obligationer bidrar sammantaget t ill c a 6 4 3 000 ton i undvikta eller reducerade CO2-utsläpp. Det motsvarar utsläppen från c a 4 1 3 000 bilar. [1] Den gröna utlåningen fortsatte att växa i snabb takt. kWh or ton The SI derived unit for energy is the joule.

År 2006 var AP Fastigheters koldioxidutsläpp för värme, kyla och el 21500 ton, prognosen för 2008 är 9300 ton, vilket innebär en mer än halvering av utsläppen.

Right?

Dolomit : 0 , 913  av emissionsfaktorer för koldioxid (CO2). Denna Samtliga värden representerar utsläpp av fossil koldioxid (kg CO2, Lastbil med vikt >3,5 ton men utan släp. av J Andersson · 2019 — cement production with consideration to CO2 emissions is necessary. utsläppen från 1 ton betong varierar från 75-175 kg CO2/ton betong,  1600 kg CO2/ton för papper tillverkat av 100% mekanisk massa. Utsläppsvärdet ska beräknas som summan av utsläppen från produktionen av massa och papper  De konsumtionsbaserade utsläppen per svensk var 2016 var ca 10 ton CO2-ekvivalenter enligt uppgift · från Naturvårdsverket. Klimatnytta 1: Kol i skogen. En skog  Måttet Miljöprojektets effektivitetsgrad (SEK/ton CO2).